Als praten niet of niet voldoende helpt kan muziektherapie een middel zijn om je gevoelens te kunnen uiten.

Muziek als therapievorm
Muziektherapie is een therapievorm, waarbij muziek het non-verbale middel is om mensen te helpen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig, cognitief en lichamelijk gebied. De muziek is hierbij dus niet het doel, maar het middel. Muziektherapie is geen muziekles. Het doel is dus niet om noten te leren lezen of een instrument goed te leren bespelen. Voor muziektherapie is geen muzikale voorkennis nodig. Instrumenten zijn of worden geschikt gemaakt om er zonder enige ervaring op te spelen. Muziektherapie is geschikt voor alle leeftijden.

Maatwerk afgestemd op de cliënt
Elke behandeling is maatwerk. Ik stem de aanpak speciaal op de cliënt af. Aan de hand van opgestelde doelen bied ik passende werkvormen aan. Hierbij is de muzikale improvisatie een belangrijk middel. Ik observeer hoe de cliënt met zichzelf, met mij als tegenspeler, met opdrachten en de instrumenten omgaat. Binnen een veilige situatie kan de cliënt experimenteren met nieuw gedrag, emoties en contact maken. Tijdens het observeren en behandelen maak ik een vertaalslag naar het dagelijks leven van de cliënt.

Actief en receptief
In de muziektherapie werk ik zowel actief als receptief. Actief betekent dat ik samen met de cliënt muziek maak, bijvoorbeeld op de piano, gitaar, drums, xylofoon, percussie-instrumenten, djembé, of via zang en stemexpressie. Receptief betekent dat ik samen met de cliënt naar muziek luister.

Behandelplan
De behandeling die ik geef hoeft geen onderdeel van een breder behandelplan te zijn en kan dus op zichzelf staan. Maar de muziektherapie kan ook ingepast worden in een aanpak van een multidisciplinair team van behandelaren, waarbij een behandeling vanuit meerdere visies en invalshoeken plaatsvindt.

Doelen
Doelstellingen waaraan je kunt werken in muziektherapie zijn:

  • Emoties leren herkennen en uiten
  • Reguleren en het verbeteren van de stemming
  • Vergroten van het zelfvertrouwen; verminderen van faalangst
  • Contact met anderen verbeteren, waaronder jezelf profileren, weerbaar worden en het trainen van sociale vaardigheden
  • Verwerken van een ziekte of handicap
  • Verwerken van rouw

Waarom muziektherapie?
Voor wie is muziektherapie?
Praktische informatie