Cliënten
Ik geef individuele therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig, cognitief en lichamelijk gebied zoals:

  • Een verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Psychische problemen zoals autisme, AD(H)D, depressie, eetstoornis of persoonlijkheidsstoornis
  • Een chronische ziekte
  • Problemen met verliesverwerking (zoals het overlijden van een dierbare, een ernstige ziekte; handicap of een scheiding)
  • Een burn-out

Aanpak
Samen met (de ouder(s) van) de cliënt en eventuele verwijzer stellen we vast wat muziektherapie de cliënt kan bieden en aan welke doelen we gaan werken. Dit leg ik vast in een individueel behandelplan. Gedurende het therapieproces wordt de behandeling steeds afgestemd en waar nodig  bijgesteld op de individuele cliënt.

Wat is muziektherapie?
Waarom muziektherapie?
Praktische informatie