Kosten
Een muziektherapiesessie duurt 45 minuten en kost € 50,00 als deze niet wordt vergoed en €60,00 als deze wel wordt vergoed. Therapiesessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats. In overleg wordt bepaald hoeveel behandelsessies er zullen plaatsvinden.

Vergoeding
Verschillende zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de muziektherapie als een aanvullende verzekering is afgesloten. Soms is ook een vergoeding vanuit het basispakket mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om voor begeleiding vergoeding te krijgen vanuit het Persoons Gebonden Budget. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de volgende link:

www.muziektherapie.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt of meer informatie wilt over de mogelijkheden die muziektherapie jou kan bieden, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wat is muziektherapie?
Waarom muziektherapie?
Voor wie is muziektherapie?