Ervaringsgericht
Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. De door de cliënt opgedane ervaringen in de muziektherapie leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven.

Non-verbaal
Muziektherapie biedt mensen de mogelijkheid zich te uiten als ze het moeilijk vinden om zich met taal en woorden uit te drukken, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn voor mensen met een bepaalde handicap of (jonge) kinderen. Ook kan muziektherapie hulp bieden bij mensen die sterk rationaliseren, blijven hangen in het “praten over” en op deze wijze emoties wegstoppen. Soms zijn emoties en ervaringen zo ingrijpend dat mensen ze alleen in de muziek, non-verbaal, kunnen uiten.

Contact maken
Samen muziek maken is ook contact maken. Voor mensen met autisme geldt dat ze in de muziek vaak wel het contact kunnen maken, waarmee ze in het alledaagse leven veel meer moeite hebben.

Ontspanning
In de muziektherapie kan het luisteren naar muziek en het bespelen van muziekinstrumenten heel plezierig en ontspannend zijn. Deze onderdelen kunnen dan ook een reden zijn om voor muziektherapie te kiezen en een belangrijk onderdeel vormen van het therapieproces.

Wat is muziektherapie?
Voor wie is muziektherapie?
Praktische informatie